طرح صیانت متوقف نشده؛ کار محتوایی بیش از ۱۰ جلسه جلو رفته است/ این عیب بزرگ مجلس استت که هنوز یک قانون درباره فضای مجازی نداریم
وی گفت که اگر با هشدار ولی امر مسلمین از خواب بیدار نشویم با لگد دشمن بیدار می‌شویم اغتشاشات اخیر همه چیز را به خوبی نشان داد.