طرح ۷ ماده ای مجلس درباره برخورد هوشمند با بدحجابی ؛ برخورد فیزیکی ادامه دارد؟ / متخلفین مجازات می شوند / سران قوا هم موافقت کردند
افرادی که در معابر و اماکن عمومی اقدام به کشف حجاب یا برهنگی کنند، مطابق بند ۳ جدول مجازات می شوند. مطابق ماده ۴ نیز افرادی که در فضای مجازی اقدام به کشف حجاب یا برهنگی کنند، مطابق بند (۴) جدول اعمال قانون می شوند.