تدابیر نهاد اطلاعاتی انگلیس برای کمک به شرکت ها در مبارزه با جاسوسان روسی و چینی
روزنامه تایمز انگلیس امروز (دوشنبه) گزارش داد، سازمان اطلاعات داخلی انگلیس مشهور به ام.آی.۵ قرار است به شرکت‌های انگلیسی در مبارزه با آنچه "جاسوسان" روسیه و چین خوانده شده، در چارچوب استراتژی دیپلماتیک و دفاعی به روز رسانی شده این کشور کمک کند.