سرگردانی مسافران عتبات از نحوه توزیع ارز وکمبود دینار در بازار
مسافران عتبات عالیات این روزها با مشکل تامین ارز مواجه هستند به نحوی که نه دینار در بازار وجود دارد و نه می توانند دلار را به راحتی از صرافی ملی تهیه کنند.