اعلام جرم علیه سه رسانه و چند هنرمند/  کلمات مسمومیت و سم نباید منتشر می‌شدند
در حالی که روز شنبه، وزارت کشور از دستگیری بیش از 100 نفر از عوامل مسمومیت‌ها و تحقیق و تفحص در مورد آنها خبر داده بود، روز گذشته، میرتاج‌الدینی، گفت که «تمام عوامل پشت پرده این اتفاقات دستگیر شدند.» گویا مجلس، صبح روز گذشته جلسه‌ای غیرعلنی داشته و موضوع مسمومیت‌ها هم در آن جلسه طرح شده. محمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس درباره جزئیات جلسه مذکور یادآور شد «کسانی که به صورت عمد در این ماجرا دست داشتند به اشد مجازات با آنها برخورد خواهد شد.»