اصلاحات آیین‌نامه لایحه مولدسازی دارایی‌های دولت تصویب شد
اعضای شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اصلاحات آیین‌نامه اجرایی لایحه مولدسازی دارایی‌های دولت را پس از بحث و تبادل نظر تصویب کردند.