نماینده مجلس: دولت استقراض غیرمستقیم می‌کند/ افزایش سقف بودجه ١۴٠٢ در مجلس واقعیت ندارد
موضوع سازمان تامین اجتماعی و منابع ٧٠ هزار میلیارد تومانی را دولت می‌توانست در لایحه بودجه عنوان کند، نمی‌شود این تصمیمات را در مجلس بگیرند و بگویند چرا سقف بودجه در مجلس افزایش پیدا کرد.