روح‌الله نجابت: تا چه زمانی وضعیت بافت تاریخی شیراز در این بی‌عملی باید به سر ببرد؟/مردم حق دارند از امکانات اولیه زندگی در بافت تاریخی شیراز برخوردار باشند
نماینده مردم شیراز در مجلس با اعتقاد به فرعی بودن طرح موضوعاتی مانند «تخریب ۵۷ هکتار» در شیراز، گفت: موضوع اصلی توجه دادن به مشکلات زیرساخت در ۳۶۰ هکتار تاریخی شیراز است، مردم ساکن در این محدوده حق دارند مانند ساکنان دیگر نقاط شهر شیراز زندگی کنند و از امکانات و خدمات اولیه بهره‌مند شوند.