دستمزد خانواده‌های کارگری کمتر از هزینه خورد و خوراکشان است/ سبد معیشت نزدیک ۲۰ میلیون تومان شده
امروز دوشنبه (بیست و دوم اسفند) قرار است نشست مزدی شورایعالی کار برگزار شود؛ علیرضا خرمی (عضو شورای اسلامی کار پلی‌اکریل اصفهان) با تاکید بر اینکه افزایش دستمزد مطابق با سبد معیشت حداقلی، حق مسلم کارگران است؛ می‌گوید: کارگران همچنان چشم‌انتظار نتیجه جلسات کمیته دستمزد و نهایی شدن رقم سبد معیشت هستند اما شاهدند که نمایندگان کارفرمایان و دولت چطور فرار رو به جلو دارند و از واقعیات و مشکلات کارگران شانه خالی می‌کنند.