هشدار زلزله‌شناس هلندی که زلزله ترکیه را پیش‌بینی کرد: لرزه‌ای بزرگ دیگری در راه است
فرانک هوگربیتس، زلزله‌شناس هلندی که با پیش‌بینی زلزله ترکیه مشهور شد، روز یکشنبه در توییتی وقوع فعالیت‌های لرزه‌ای بزرگ در روزهای آینده را پیش‌بینی کرد.