انتقاد تند روزنامه اعتماد از نسبت دروغ به امام خمینی(ره) در باره آغاز جنگ/  به اسم امام خلاف رسم امام عمل می‌شود و به جوانان آدرس غلط می‌دهند
اعتماد نوشت:اخیرا مشاهده می‌شود در شرایطی که کشور درگیر انواع معضلات است و نارضایتی و بی‌اعتمادی اجتماعی در سطح بالایی وجود دارد، برخی افراد و نحله‌های فکری، با اغراض مختلف فرصت را غنیمت شمرده تا به بهانه همراهی با جریان اعتراضی مردم، پاره‌ای از محکمات تاریخ انقلاب اسلامی و سندهای موجود دال بر حقانیت و مظلومیت انقلاب اسلامی و امام خمینی را به‌زعم خود سست کنند.