دیمیترو کولبا: دعوت از زلنسکی برای سخنرانی اسکار ریاکاری صنعتی است
وزیر امور خارجه اوکراین با انتقاد از رد درخواست «زلنسکی» برای صحبت در مراسم اسکار، این تصمیم را بهترین نمونه از ریاکاری صنعت فیلم توصیف کرد.