بولتون: چین و روسیه  روابطشان را تقویت می‌کنند و ما بیکار نشسته‌ایم!
مشاور سابق امنیت ملی آمریکا امروز (یکشنبه) گفت: ایران، چین، روسیه، کره شمالی و چندین کشور دیگر در حال تقویت روابط خود و تهدید ما در حوزه‌های مختلف هستند و ما بیکار نشسته‌ایم!