سفیر سودان در مسکو تاکید کرد که تحریم‌های غرب علیه روسیه تاثیر منفی داشته است