آزادی بیان در کشور ما با جاهای دیگر قابل مقایسه نیست/ چهره‌های فرهنگی کاری نکنندکه به ضرر مردم کشورمان شود
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: توصیه همه ما این است که چهره‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌های کشور نقش خودشان را پاس بدارند و در شرایط مهمی که در کشور پدید می‌آید و دشمنان می‌خواهند از آن سوء‌استفاده کنند، کاری نشود که به ضرر مردم کشورمان شود.