مجلس پای مصوبه کالابرگ بایستد/ استیضاح از ابزارهای نظارتی و حق مجلس است
یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: وزرای فعلی هرچه بودند دیگر تا به امروز به مسائل آشنا شده و یکسال و خورده‌ای از حضورشان گذشته است ما باید فشار بیاوریم تا مشکلات را حل کنند.