حل مشکلات اقتصادی مدیران بزرگ می‌خواهد/ بسیاری از مشکلات اقتصادی در کشور عمدتا ناشی از سوءمدیریت است
چرا شعارهای اقتصادی رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری تاکنون جنبه عملی پیدا نکرده است؟ نوع نگاه دولت به مسائل داخلی و جامعه بین‌المللی به چه میزان در چالش‌های کنونی اقتصادی نقش داشته است؟ آیا نوسان قیمت ارز در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت؟ راهکار عبور از مشکلات کنونی چیست؟ «آرمان ملی» برای پاسخ به این سوالات با دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان گفت وگو کرده است.