فرمان آماده باش رهبر طالبان برای جهاد برون مرزی/  برای حاکمیت دین آماده قربانی شوید و زره را بپوشید
رهبر گروه طالبان: اگر واقعاً خواهان حاکمیت دین و شریعت هستید، پس آماده قربانی شوید و زره را بپوشید."