وقتی خبرنگار حوزه قضائی خودش در خیابان بهشت تهران قربانی زورگیری می‌شود را در این ویدیو مشاهده می‌کنید.