نوشاد عالمیان نابغه تنیس روی میز کشورمان در رقابتی جذاب حریف قدرتمند کره‌ای را در مسابقات سنگاپور از پیش رو برداشت.