امکان ثبت نام در طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی با حساب وکالتی بانک سرمایه
مشتریان ارجمند بانک سرمایه می توانند با وکالتی نمودن حساب خود در این بانک نسبت به خرید خودروی داخلی از طریق ثبت نام در سامانه یکپارچه فروش خودروهای داخلی اقدام نمایند.