آرمان ملی: یکی از چیزهایی که معمولا در ایام نوروز و حتی پیش از شروع شدن تعطیلات، شروع می‌شود، تصادفات جاده‌ای و متاسفانه مرگ و میرهای ناشی از آن است. قصد بر این نبود که در ایامی که نوید بهار و شادمانی برای نوشدن و طراوت و تازگی را به همراه دارند، به موضوع مرگ بپردازیم اما تصور کردیم شاید پرداختن به این موضوع، منجر به این شود که مسافران نوروزی با دقت و احتیاط بیشتری سفر و وسایل نقلیه خود را چک کنند. این موضوع البته چیزی از برخی خرابی‌ها و خطرناک بودن جاده‌ها کم نمی‌کند و مسئولان که در این زمینه سفارش‌هایی می‌کنند می‌بایست زمینه‌های لازم برای جلوگیری از تصادفات را هم فراهم کنند.